Bộ trộn Foam HD Fire

Bộ trộn Foam

Bộ trộn Foam HD Fire

Tên hàng : Ratio Controller
Mã hàng

 

:

 

RCW-B Bronze

RCW-S Stainless Steel

Nhãn hiệu : HD Fire
Xuất xứ : India

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Bộ trộn Foam của nhà sản xuất HD Fire là thiết bị để điều chỉnh tỷ lệ trộn hóa chất Foam và nước tạo ra dung dịch bọt Foam.

SIZE  FLOW RANGE IN LPM
AFFF3%   ARAFFF3/3%
65 NB (2.5”)  100 to 1550  380 to 500
80 NB (3”)  260 to 3000  680 to 2900
100 NB (4”)  650 to 6000  1400 to 5800
150 NB (6”)  1200 to 12000  2750 to 11600

Ratio controller 1