Biện pháp PCCC cho trường học

Phòng Cháy Chữa Cháy Trường Học

Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) Trường Học Trường học nơi đông người, chứa nhiều vật liệu dễ cháy Trường học là nơi đào tạo học sinh - sinh viên, các thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt về tương lai của đất nước và là một công trình công cộng, tập trung sự có mặt của rất nhiều người như giáo viên, trẻ em, nhân viên phục vụ, cán bộ,…Các vật dụng dễ cháy tồn tại trong trường học có thể kể đến là chăn chiếu, bàn ghế, thiết bị điện tử phục vụ học tập, đồ dùng dạy học, ngoài ra tại khu bếp còn có thể tồn tại dầu đốt, khí gas,... nên việc PCCC để đảm bảo...