Nút nhấn báo cháy KAC

MCP1A

Nút nhấn kích hoạt xả khí KAC

Nút nhất kích hoạt xả khí KAC là thiết bị trong hệ thống chữa cháy tự động, khi nút nhấn…