Hệ thống báo cháy địa chỉ

Hệ thống báo cháy địa chỉ khác với hệ thống báo cháy thông thường ở phương pháp xử lý tín hiệu, có tốc độ nhận dạng linh hoạt hơn, thông minh hơn, và phạm vi kiểm soát lớn hơn.

Hệ thống báo cháy địa chỉ kết hợp kỹ thuật vi tính và kỹ thuật truyền dữ liệu hiện đại để giám sát và điều khiển hệ thống – xứng đáng là một hệ thống thông minh, được chọn áp dụng ở qui mô vừa hoặc lớn, hoặc cho những hiện trường phức tạp

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.