Hệ thống báo cháy địa chỉ

Hệ thống báo cháy địa chỉ

Hệ thống báo cháy địa chỉ khác với hệ thống báo cháy thông thường ở phương pháp xử lý tín hiệu, có tốc độ nhận dạng linh hoạt hơn, thông minh hơn, và phạm vi kiểm soát lớn hơn.

Hệ thống báo cháy địa chỉ kết hợp kỹ thuật vi tính và kỹ thuật truyền dữ liệu hiện đại để giám sát và điều khiển hệ thống – xứng đáng là một hệ thống thông minh, được chọn áp dụng ở quy mô vừa hoặc lớn, hoặc cho những hiện trường phức tạp

Với tính năng kỹ thuật cao , Hệ thống phòng cháy chữa cháy địa được chọn áp dụng ở quy mô vừa hoặc lớn, hoặc cho những hiện trường phức tạp, được chia ra làm nhiều khu vực độc lập , các phòng ban trong từng khu vực riêng biệt với nhau. Từng thiết bị trong Hệ thống phòng cháy chữa cháy địa chỉ được mắc trực tiếp vào trung tâm báo cháy giúp trung tâm báo cháy nhận tín hiệu xảy ra cháy tại từng khu vực ,từng địa điểm một cách rơ ràng , chính xác.Từ đó trung tâm báo cháy có thể nhận biết thông tin sự cố một cách chi tiết và được hiển thị trên bảng hiển thị phụ giúp nhân viên giám sát có thể xử lư sự cố một cách nhanh chóng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.