Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC)

Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy

Kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Kiểm định phòng cháy chữa cháy (kiểm định thiết bị PCCC, phương tiện PCCC) là giai đoạn bắt buộc, cần phải thực hiện đối với những cá nhân, tổ chức có thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước khi đi vào sử dụng.

Kiểm định phòng cháy chữa cháy

Kiểm định phòng cháy chữa cháy

Tầm quan trọng của kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Kiểm định PCCC giúp người sử dụng đảm bảo an toàn, yên tâm trong quá trình làm việc, sản xuất, kinh doanh.

Kiểm định thiết bị PCCC, kiểm định phương tiện PCCC giúp các đơn phát hiện ra lỗi kỹ thuật, đạt quy chuẩn hay chưa. Để kịp thời khắc phục.

kiem dinh thiet bi phuong tien pccc

Kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC

Phương tiện, thiết bị PCCC thuộc điện kiểm định

Phụ lục VII

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC DIỆN KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

__________________________

 1. Xe chữa cháy; xe cứu nạn, cứu hộ; xe thang chữa cháy; xe trạm bơm; xe cung cấp chất khí chữa cháy; xe chở và nạp bình khí thở chữa cháy; xe hút khói; tàu, xuồng ca nô chữa cháy; máy nạp khí sạch.
 2. Máy bơm chữa cháy.
 3. Phương tiện chữa cháy thông dụng: Vòi chữa cháy; lăng chữa cháy; đầu nối, trụ nước chữa cháy; bình chữa cháy các loại.
 4. Chất chữa cháy gốc nước, chất tạo bọt chữa cháy.
 5. Mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn cháy (cửa ngăn cháy, vách ngăn cháy, van ngăn cháy, màn ngăn cháy).
 6. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy: Tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, chuông báo cháy, đèn báo cháy, nút ấn báo cháy.
 7. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy (bằng khí, sol-khí, nước, chất chữa cháy gốc nước, bọt, bột): Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động; chuông, còi, đèn cảnh báo xả chất chữa cháy, nút ấn xả chất chữa cháy; van báo động, van tràn ngập, van chọn vùng, công tắc áp lực, công tắc dòng chảy; ống phi kim loại dùng trong hệ thống cấp nước chữa cháy, ống mềm dùng cho đầu phun chữa cháy; đầu phun chất chữa cháy các loại; chai chứa khí.
 8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố.
 9. Quần, áo, mũ, ủng, găng tay chữa cháy chuyên dụng./.

Kiểm định PCCC theo quy định của Bộ Công An PCCC

Phụ lục 15. Khoản 2 Điều 38 quy định: “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông phải được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”. Theo quy định tại khoản này:

a) Phương tiện PCCC được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước phải được đơn vị sản xuất, lắp ráp, hoán cải trực tiếp đề nghị kiểm định và được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm định trước khi trao đổi, mua bán.

b) Phương tiện PCCC nhập khẩu phải được đơn vị nhập khẩu trực tiếp đề nghị kiểm định và được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm định trước khi trao đổi, mua bán.

Lấy mẫu kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phụ lục 16. Điểm c khoản 4 Điều 38 quy định: “Mẫu phương tiện để kiểm định được lấy ngẫu nhiên theo phương pháp lấy mẫu quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng”. Theo quy định tại điểm này:

Lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm định được thực hiện như sau:

a) Tại thời điểm hiện nay, quy chuẩn phương tiện PCCC chưa được ban hành (Quy chuẩn phương tiện PCCC đang được xây dựng đã nêu rõ số lượng, quy cách phương tiện PCCC cần được lấy mẫu để kiểm định), việc lấy mẫu và kiểm định được thực hiện theo các quy trình kỹ thuật gửi kèm theo.

b) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ kiểm định phải trực tiếp kiểm đếm phương, tiện PCCC và lấy mẫu xác suất tại lô, lập biên bản lấy mẫu và niêm phong số phương tiện PCCC đề nghị kiểm định.

Thời gian thực hiện kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phụ lục 17. Điểm c khoản 10 Điều 38 quy định: “trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đơn vị thực hiện kiểm định có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tổ chức dán tem kiểm định lên phương tiện theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã cấp”. Theo quy định tại điểm này:

a) Trường hợp đơn vị thực hiện kiểm định là cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm tra, kiểm định thì việc dán tem được thực hiện như sau: Cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận kiểm định phối hợp với cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm tra, kiểm định thực hiện tháo niêm phong các phương tiện PCCC (niêm phong đã thực hiện ở giai đoạn lấy mẫu), trực tiếp dán tem hoặc giám sát việc dán tem và phải chịu trách nhiệm về kết quả việc thực hiện dán tem theo quy định.

b) Trường hợp cơ quan Công an trực tiếp kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định thì trực tiếp tổ chức dán tem kiểm định.

Đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phụ lục 18. Điểm b khoản 11 Điều 38 quy định: “PC07 Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 3, 6, 7 và 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định, của cơ quan, tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyên ”. Theo quy định tại điểm này:

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH của 63 Công an cấp tỉnh không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các cơ quan, tổ chức có trụ sở ở địa phương khác.

Đơn vị thực hiện công tác kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Phụ lục 19. Điểm c khoản 11 Điều 38 quy định: “Đơn vị thuộc cơ quan Công an có đủ điều kiện, được Bộ Công an cho phép thực hiện công tác kiểm định; cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được phép thực hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm định, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25) đối với loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cắp phép kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Sau khi có kết quả kiểm định phải thông báo bằng văn bản kèm theo biên bản kiểm định để đơn vị đề nghị kiểm định gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 38 Nghị định này đến cơ quan Công an có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ”. Theo quy định tại điểm này:

Đơn vị đủ điều kiện thực hiện kiểm định

Các đơn vị đã được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và phải có đầy đủ phương tiện, thiết bị kiểm định theo Quy chuẩn phương tiện PCCC (trong trường hợp Quy chuẩn phương tiện PCCC chưa có hiệu lực thì thực hiện theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của C07) được tiếp tục thực hiện kiểm định trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực. Sau thời gian này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì được tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm định.

Dịch vụ tư vấn kiểm định PCCC Hồng Thuyên

Công Ty TNHH TM DV Hồng Thuyên là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC. Cùng với đó là dịch vụ tư vấn kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang hoạt động tích cực, dịch vụ tư vấn kiểm định giúp khách hàng hiểu rõ hơn về kiểm định, hoàn thành hồ sơ kiểm định trong thời gian nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn kiểm định PCCC tại Hồng Thuyên gồm:

 • Tư vấn kiểm định thiết bị PCCC, hệ thống PCCC tự động
 • Tư vấn kiểm định phương tiện PCCC
 • Tư vấn kiểm định ống gió chống cháy
 • Tư vấn kiểm định cửa chống cháy
 • Tư vấn kiểm định của tầng thang máy
 • Tư vấn kiểm định vật liệu chống cháy

Dịch vụ kiểm định bình chữa cháy khí FM-200, CO2, Nito,…sau khi HOÀN THÀNH sẽ được cấp tem như hình bên dưới

Thiết bị PCCC, phương tiện PCCC có kiểm định

Thiết bị PCCC, phương tiện PCCC có kiểm định

Dịch vụ kiểm định PCCC bình Aerosol Stat-X sẽ được cấp tem như hình bên dưới.

Binh Stat-X 1500E kiem dinh

Bình Stat-X có tem kiểm định PCCC

Ngoài dịch vụ tư vấn kiểm định, các thiết bị PCCC Hồng Thuyên cung cấp có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng và được kiểm định rõ ràng

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực PCCC. Dịch vụ kiểm định kiểm định PCCC chúng luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp.

Cần kiểm định thiết bị PCCC, mua thiết bị PCCC có kiểm định, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Mẫu giấy kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC

Giấy chứng nhận kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Giấy chứng nhận kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Sau khi hoàn thành hết tất cả thủ tục kiểm định PCCC sẽ được cấp tem kiểm định.

Các mẫu tem kiểm định

Mẫu tem kiểm định gồm có các loại:

 • Tem kiểm định PCCC mẫu A
 • Tem kiểm định PCCC mẫu B
 • Tem kiểm định PCCC mẫu C
 • Tem kiểm định PCCC mẫu D
 • Tem kiểm định PCCC mẫu E
 • Tem kiểm định PCCC mẫu G

Cung cấp thiết bị PCCC có kiểm định

Những sản phẩm hàng hoá nói chung và thiết bị PCCC nói riêng, khi qua kiểm định giúp chúng ta yên tâm trong việc sử dụng và kinh doanh sản xuất. Hiểu được tầm quan trọng của kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên trước khi cung cấp, buôn bán thiết bị PCCC, Hồng Thuyên luôn thực hiện kiểm định đầy đủ cho tất cả các thiết bị PCCC. Đảm bảo sản phẩm thiết bị PCCC đều có chứng nhận xuất xứ, kiểm định chất lượng rõ ràng.

Quý khách hàng cần mua thiết bị PCCC uy tín, chất lượng nguồn gốc xuất xứ, kiểm định rõ ràng hay liên hệ với Hồng Thuyên.

Hồng Thuyên hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực PCCC

 • Tư vấn pháp lý PCCC
 • Tư vấn thiết kế PCCC
 • Tư vấn giám sát PCCC
 • Tư vấn kiểm định thiết bị PCCC
 • Cung cấp & lắp đặt thiết bị, hệ thống PCCC
 • Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC

Thông tin liên hệ dịch vụ tư vấn kiểm định PCCC uy tín, chất lượng tại TP. HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên

 • Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, Khu phố 4, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
 • Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114
 • Mobile: 090 98 900 96 – 090 88 11 003 – 0918 29 23 24
 • MST: 0305326341
 • Emailsales@pcccsaigon.com
 • Webisite: https://pcccsaigon.com

Chia sẻ:


shares