Hệ thống chữa cháy Nito (IG-55,100, 541)

Hệ thống chữa cháy tự động Nitrogen

  • Ni-tơ là một chất khí không màu, không mùi vị và chiếm tới 78% trong không khí xung quanh chúng ta.
  • Khí Nitơ có mật độ khí dập cháy thấp nhất trong các loại khí trơ kể cả khí Argon và loại khí trộn giữa Nitơ và Argon. Khí Nitơ có hiệu năng dập lửa cao nhất. Việc dập tắt đám cháy được thực hiện bằng cách giảm nồng độ oxy trong không khí xuống mức dưới 13.9% (mật độ khí chữa cháy để dập tắt lửa)
  • Khí Nitơ là loại thích hợp nhất cho hệ thống dập lửa bao trùm. Không tạo ra các sản phẩm phân hủy do nhiệt, và do vậy nó rất an toàn đối với con người.
  • Khí Nitơ không có khả năng sản sinh ra các loại khí ăn mòn trong quá trình phân hủy nhiệt
  • Không tác động xấu tới môi trường
  • Bảo dưỡng dễ dàng
he-thong-chua-chay-khi-nito-ig100

Hệ thống chữa cháy bằng khí Nito

Hệ thống chữa cháy khí Nito - IG55, IG100, IG541 Đặc điểm khí chữa cháy Nito (N2): Nito là một…