Indicator Post

Trụ điều khiển hiển thị đóng mở van có tên gọi theo Tiếng Anh là indicator post 

Indicator Post là trụ để điều khiển hiển thị trạng thái van đang đóng hoặc mở, tùy vào từng loại ứng dụng của trụ người ta thiết kế theo kiểu khác nhau có thể là tay gạt hoặc là vô lăng để chúng ta thực hiện đóng hoặc mở van.

Trụ điều khiển hiển thị đóng mở Van Có 2 loại:

Indicator Post Vertical Type là loại trụ cao hình chữ i thường được lắp đặt điều khiển van ở dưới mặt đất, dưới bệ…

Indicator Post wall type là trụ có kích thước thấp hơn thường được sử dụng để điều khiển van lắp đặt trong vách tường.

Ứng dụng:

Được lắp đặt để điều khiển van chữa cháy cho các tòa nhà lớn, nhà máy… chúng được lắp đặt để điều khiển van và hiển thị trạng thái đóng hoặc mở của van ở các đường ống ngầm như: dưới mặt đất, dưới bệ hoặc trong vách tường…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.