Van bướm

Van bướm là một loại van dùng để điều tiết được lưu lượng dòng chảy (đóng/mở đường ống) dựa vào độ xoay của đĩa van, điều chỉnh dòng chảy trong đường ống lớn hay nhỏ bằng cách chỉnh đĩa van xoay theo góc độ khác nhau, chúng ta tác động lên tay gạt, tay quay, vô lăng để chỉnh đĩa van, đĩa van có thể xoay tạo thành góc từ 0o – 90o so với trụ chính giữa của nó, khi ở 0o thì van đang ở trạng thái đóng còn 90o là van được mở hoàn toàn.

300 PSI Butterfly Valve -
 Grooved Tapped Body

300 PSI Butterfly Valve | Grooved Tapped Body

Butterfly Valve - Grooved Tapped Body Butterfly Valve - Grooved Tapped Body là loại Van bướm thân Van, đĩa Van…
Van bướm tay quay 300 PSI kiểu kết nối dạng rãnh

Van Bướm 300 PSI | Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh

Van Bướm 300 PSI kiểu Kết Nối Dạng Rãnh Hay được gọi là Van bướm tay quay 300 PSI kiểu…
Butterfly Valve - Wafer

Van Bướm 300 PSI | Kiểu Kết Nối Vòng Đệm

Van Bướm 300 PSI Kiểu Kết Nối Vòng Đệm Hay còn được gọi là van bướm tay quay 300 PSI…
Bronze Butterfly Valve -
 Grooved

Van Bướm Bằng Đồng | Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh

Van Bướm Tay Quay Bằng Đồng Kết Nối Dạng Rãnh Van bướm tay quay bằng đồng kết nối dạng rãnh…
Bronze Butterfly Valve | Threaded

Van Bướm Bằng Đồng | Kiểu Kết Nối Ren

Van Bướm Tay Quay Bằng Đồng Nối Ren Van bướm tay quay bằng đồng nối ren thân Van được làm…
Lever Handle Butterfly Valve - Grooved

Van Bướm Tay Gạt | Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh

Van Bướm Tay Gạt Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh Van bướm tay gạt kiểu kết nối dạng rãnh là loại van…
Lever Lock Butterfly Valve -
 Grooved/ Wafer

Van Bướm Tay Gạt | Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh/Vòng Đệm

Van Bướm Tay Gạt Kiểu Kết Nối Dạng Rãnh/Vòng Đệm Van bướm tay gạt kiểu kết nối dạng rãnh/vòng đệm là…