Kiểm định cửa chống cháy

Kiểm Định Vật Liệu Chống Cháy

Tầm Quan Trọng Của Kiểm Định Vật Liệu Chống Cháy Kiểm định vật liệu chống cháy nói riêng hay kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nói chung là thủ tục bắt buộc đối với các loại thiết bị PCCC, vật liệu chống cháy trước khi được buôn bán hoặc đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận thiết bị PCCC sản xuất mới, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu có theo quy định của Bộ Công an có phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và...