Triễn lãm Aerosol Stat-X

Hồng Thuyên Triển Lãm PCCC Năm 2023

Hồng Thuyên tham gia triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy năm 2023 Địa điểm: Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô – 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Triển lãm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, là cơ hội cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy… Tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm tiên tiến, hiện đại và các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu,...