Bronze Butterfly Valve

Bronze Butterfly Valve -
 Grooved

Van bướm bằng đồng | Kiểu kết nối dạng rãnh

Van bướm tay quay bằng đồng kết nối dạng rãnh Van bướm tay quay bằng đồng kết nối dạng rãnh…
Bronze Butterfly Valve | Threaded

Van bướm bằng đồng | kiểu kết nối ren

Van bướm tay quay bằng đồng nối ren Van bướm tay quay bằng đồng nối ren thân Van được làm…