Indicator Post | Vertical Type

Indicator Post - Vertical Type

Indicator Post | Vertical Type

Đặc tính kỹ thuật

  • Thẳng đứng, cho phép điều chỉnh (đóng hoặc mở van)
  • Chứng nhận: UL, ULC, và FM
  • Bảo vệ khỏi sự ăn mòn – Bên trong và bên ngoài được phủ Epoxy (RAL 3000)

Indicator Post – Vertical Type

Trụ được lắp đặt để điều khiển van trong đường ống ngầm ở dưới đất, dưới bệ…

Indicator Post - Vertical Type

Indicator Post – Vertical Type

Bảng bộ phận cấu tạo, vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật của Indicator Post – Vertical Type

Component Material Specification
1 Hex Cap Screw Carbon Steel ASTM A307B
2 Hex Nut Carbon Steel ASTM A307B
3 Crane Coupling Ductile Iron ASTM A536 Gr. 65-45-12
4 Cotter Pin Stainless Steel AISI 304
5 Base Flange Cast Iron ASTM A126 Class B
6 Hex Nut Carbon Steel ASTM A307B
7 Hex Cap Screw Carbon Steel ASTM A307B
8 Standpipe Carbon Steel ASTM A536 Gr. 65-45-12
9 Stem 1″ Square Carbon Steel AISI 1045
10 Body Cast Iron ASTM A126 Class B
11 Locking Wrench Ductile Iron ASTM A536 Gr. 65-45-12
12 Target Carrier Nut Bronze ASTM B62 C83600
Stainless Steel AISI 304
13 Hex Cap Screw Carbon Steel ASTM A307B
14 Hex Nut Carbon Steel ASTM A307B
15 Hex Cap Screw Carbon Steel ASTM A307B
16 Target Cast Aluminium Cast Aluminium
17 Window Glass Plexiglass Plexiglass
18 Gasket PTFE PTFE
19 Operating Nut Bronze ASTM B62 C83600
Stainless Steel AISI 304
20 Top Section Cast Iron ASTM A126 Class B
21 Snap Ring Stainless Steel AISI 1066
22 Plug Malleable Iron Malleable Iron
23 Square Nut Carbon Steel ASTM A307B
24 Hex Cap Screw Carbon Steel ASTM A307B
Indicator Post Vertical Type

Indicator Post Vertical Type

Field Adjustment

  1. Remove the top section from the top of the Indicator Post assembly.
  2. Cut the required length off the bottom of the Standpipe for the Ground Line to match up with Standpipe Ground Line mark.
  1. Set the “Open” and “Shut” targets for the appropriate valve size.
  2. Reattach the top section to the top of the Indicator Post assembly.
  3. Design and dimensions are subject to change without notice.

 

shares