Thẩm Duyệt Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy

Thẩm Duyệt Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) – Thẩm Duyệt Bản Vẽ PCCC

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) – Thẩm duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những yêu cầu quan trọng cho các dự án trước khi thi công lắp đặt hệ thống PCCC.

Thẩm duyệt về PCCC hoạt động theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát PCCC. Cơ quan tiến hành việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về PCCC.

Kết quả thẩm duyệt, thẩm định về PCCC là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng.

Để hoàn thành hồ sơ thẩm duyệt PCCC cần phải có sự hiểu biết, kinh nghiệm, để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ về thẩm duyệt. Nếu chưa có kinh nghiệm về thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Xem thêm: Thẩm duyệt thiết kế PCCC theo quy định của pháp luật

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thẩm Duyệt Thiết Kế Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) Hồng Thuyên

Chúng tôi nhận tư vấn và hỗ trợ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy cho tất cả các dự án, công trình. Cam kết giúp Quý khách hoàn thành thủ tục trong thời gian nhanh nhất.

Tại sao nên thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Hồng Thuyên

Công ty Hồng Thuyên với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các thiết bị PCCChệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Hơn thế nữa thẩm duyệt bản vẽ, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những dịch vụ mà Hồng Thuyên đã phát triển mạnh trong hơn 10 năm qua. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhiệt tình, để hoàn thành thủ tục, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong thời gian nhanh nhất.

Thẩm duyệt thiết kế PCCC năm 2021

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2021

 

Dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) – thẩm duyệt bản vẽ PCCC

 1. Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các dự án thiết kế quy hoạch 1/500:

  Các dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo quy định tại mục 1 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 phải được góp ý giải pháp về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch 1/500.

 2. Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng:

  Các dự án, công trình (tại các mục 14, 16, 20 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan CS PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.

 3. Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với hồ sơ thiết kế cơ sở:

  Các dự án, công trình thuộc Phụ lục IV nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng có từ 2 bước thiết kế trở lên.

 4. Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC:

  Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm tàu thủy, tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ.

 5. Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

  Các dự án, công trình thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng và các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC khi chế tạo mới hoặc hoán cải phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy – thẩm duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;
 •  Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  •  Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;
  • Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;
  •  Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;
  •  Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;
  • Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy; Các bản vẽ và bản thuyết minh phải thể hiện được đầy đủ những nội dung:
 •  Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư (có đóng dấu của chủ đầu tư).
Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Mẫu đơn xin thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Mẫu đơn xin thẩm duyệt thiết kế pccc

Mẫu đơn xin thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Thời hạn giải quyết hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thời hạn giải quyết thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

a) Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

 • Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.

Lệ phí hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

 • Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được xác định theo công thức sau:
 • Phí thẩm duyệt =Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt x Mức thu
 • Trong đó: Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trong dự án.
 • Mức thu được quy định tại các Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.
 • Trường hợp tổng mức đầu tư dự án có giá trị đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tư số 150/2014/TT-BTC thì mức thu phí được tính theo công thức sau: Nit = Nib – {Nib – Nia x ( Git – Gib ) }Gia – Gib.

– Nit là phí thẩm duyệt thiết kế PCCC của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

– Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

– Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

– Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

– Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

– Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

– Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án được xác định theo hướng dẫn trên có mức tối thiểu là 2.000.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

– Đối với trường hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình thì mức phí thẩm duyệt bằng 40% mức thu phí thẩm duyệt lần đầu.

– Đối với trường hợp dự án có thay đổi tổng vốn đầu tư thì tính phí thẩm duyệt được xác định trên cơ sở phần vốn đầu tư bổ sung.

Xem thêm: Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Câu hỏi thường gặp về thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC):

 • Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy gồm những hồ sơ gì?
 • Thời gian giải quyết hồ sơ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy mất bao lâu?
 • Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy tốn phí bao nhiêu?
 • Chúng tôi có thể tự làm hồ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy được không?

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Địa chỉ liên hệ: CTY CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC SÀI GÒN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên

 • Địa chỉ: 54 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
 • Tel: 028 3720 6112 – 028 3720 6114  – Mobile: 090 88 11 003
 • MST: 0305326341
 • Emailsales@pcccsaigon.com

Chia sẻ:


shares